Co tančíme:

Square Dance
Square dance jsou tzv. čtverylky tancované podle pokynů callera, který v angličtině prozpěvuje jednotlivé taneční figury v dané skladbě a když je znáte, můžete zvesela tancovat a budete si v tanci rozumět. Současně SD se tedy tančí stejně po celém světě. Stačí se jednou někde naučit figury a můžete tančit SD kdekoliv a s kýmkoliv.

Popis a ukázka SD

Line Dance
LINE DANCE se tančí na moderní rytmickou hudbu, nejen country. Tanec se skládá ze sestavy tanečních kroků, ze kterých se tvoří sestava, která se tančí po dobu celé skladby. Tento druh tance již není jen doménou amerických country klubů, ale dostává se do popředí zájmu tanečních klubů v celé Evropě. Tanec se tancuje v řadách (formacích) a tančí jej samostatní (singl) tanečníci, kteří dále vytvářejí taneční formace.
Náš soubor má v názvu Square Dance Club a nejvíce se věnuje SD. Členům klubu však nabízíme možnost seznámit se i s ostatnímu druhy country tanců, časem se mohou specializovat a věnovat se jim podle chuti.

Popis a ukázka LD a párovek


Round Dance
(RD, kruhové tance, tance po kruhu.) Tančí se v párech po obvodu sálu. Také zde tanečníci ovládají soubor figur, které jim vyvolává Cuer. Hudba bývá libovolná, nejčastěji foxtrot, latinskoamerické rytmy apod. Zjednodušeně to vypadá jako standardní a latinskoamerické tance, jejichž choreografii vytváříme opět přímo na parketu. Popis a ukázka RD


Country tance
Udržují je soubory podobné našim národopisným kroužkům, množství těchto tanců je v podstatě konečné, dále se nevyvíjí.