Country tance

  • Kořeny country tanců nalezneme v Evropě 17. a 18. století. Největší vliv měly anglické, irské, skotské a francouzské tance. Při osídlování amerického kontinentu osadníci s sebou mimo jiné přinášeli i kulturní zvyky své původní vlasti. I přes těžkosti, které s sebou přinášel život v nových podmínkách bylo setkání při hudbě a tanci jednou z mála možností odreagovat se od všedních starostí. Původně složité tance evropského původu se v Americe zjednodušily, objevily se nové, jednodušší figury, upustilo se od složité etikety a tancování se stalo opravdu lidovou zábavou.
  • Zpět do Evropy se country tance dostaly později než country hudba (ta do Evropy ve větším měřítku pronikala zhruba od 20. let minulého století), přibližně v padesátých letech. V tehdejším Československu se country začalo šířit od druhé poloviny sedmdesátých let především zásluhou prof. Františka Bonuše, který se na svých studujních cestách dostal i na jihovýchod Spojených států – kolébky původních amerických country tanců. Po návratu začal, společně se svým synem Jasanem, country tance vyučovat. Samozřejmě, neobešlo se to bez problémů, ale stejně jako na západě od našich hranic, těm kteří country tancům propadli už zůstaly pod kůží natrvalo. Po roce 1989, vzhledem k uvolnění situace došlo k ohromnému rozšíření country tanečních skupin v tehdejším Československu a následně České i Slovenské republice. V současné době u nás existuje několik desítek, možná stovek country tanečních skupin, které s větším, či menším zápalem věnují tomuto koníčku.
  • Udržují je soubory podobné našim národopisným kroužkům, množství těchto tanců je v podstatě konečné, dál se nevyvíjejí.