Square dance

  • Square dance jsou tzv. čtverylky tancované podle pokynů callera, který v angličtině prozpěvuje jednotlivé taneční figury v dané skladbě a když je znáte, můžete je tancovat kdekoli, s kýmkoli na světě a budete si v tanci rozumět.
  • Square Dance (dále jen SD) otrocky přeloženo jsou čtvercové tance, čtverylky. Existují jako americké lidové tance již více než dvě století. Mnohé z dřívějších tanců – contras, čtverylkové a kolové tance – se udržují naživu ve svých tradičních formách jen díky skupinkám nadšenců. Tyto tance – nazýváme je „Old Time“ – byly více méně omezeny jen na určitou oblast. Jejich spjatost s místem vzniku či rozšíření dokumentují i jejich názvy. Mezi nejznámější a u nás rozšířené patří zejména tzv. „Zuzana“ (zlatokopecká hymna), Virginia Reel, Maine Mixer, Texas Star, Oklahoma Polka a další.
  • Současné SD se vyvinuly z tradičních tanců, ale na rozdíl od nich mají standardní příkazy a jednotné provedení. Tanečníci ovládají určité množství figur a z nich se pak tvoří tanec jaksi bez přípravy – na míru. Tanec řídí tzv. Caller, který vyvolává názvy figur za doprovodu živé či reprodukované hudby. Velmi často jsou názvy figur přímo součástí písně, kterou Caller zpívá.
  • Současně SD se tedy tančí stejně po celém světě. Stačí se jednou někde naučit figury a můžete tančit SD kdekoliv a s kýmkoliv.

Ukázka square dance:

30. klubové narozeniny 2021 – sportovní hala ZŠ Hradec nad Moravicí